ayam sikunami

Maksud: Ayam yang hitam bulu, tulang dan dagingnya

berkongsi