ayam tak patuk, itik tak sudu

Maksud: Dalam keadaan hina (tidak dipedulikan orang)

berkongsi