babu cuci

Maksud: Pembantu rumah yang mencuci pakaian