babu dalam

Maksud: Pembantu yang mengurus bilik

berkongsi