bagai apa kepada kukur, nyiur juga yang binasa

Maksud: Memang senang menyuruh itu ini, yang membuatnya juga susah

berkongsi