bagai apa yang ditanam, itulah yang tumbuh

Maksud: Jahat akan dibalas jahat, baik akan dibalas baik

berkongsi