bagai apabila orang miskin menghendaki wang, ia mendapat anak

Maksud: Lain yang dihajat , lain pula yang didapat

berkongsi