bagai api dengan asap

Maksud: Pertalian yang tak dapat dipisahkan.

berkongsi