bagai aur ditanam,betung tumbuh

Maksud: Mendapat laba banyak dengan modal yang sedikit