bagai awak kurus daging menimbun

Maksud: Orang kaya pura-pura miskin