bagai ayam mati di dalam lumbung

Maksud: Miskin di tempat makmur

berkongsi