bagai ayam menang, kampung tergadai

Maksud: Menang tetapi rugi

berkongsi