bagai babi merasa gulai

Maksud: Dikatakan kepada orang yang hendak menyama-nyamai orang besar (kaya dan lain-lain)

berkongsi