bagai diikat dengan sehasta tali

Maksud: Tidak dapat berbuat sekehendak hati

berkongsi