bongkok sabut

Maksud: Bongkok sedikit.

Contoh ayat: Pemuda yang bongkok sabut itulah suami saya.

berkongsi