bagai gula dihurungi semut

Maksud: Tempat orang mudah mendapat rezeki, di situlah banyak orang berkumpul.

berkongsi