bagai hujan jatuh ke pasir

Maksud: Teguran yang tidak dihargai.

berkongsi