bagai jawi belang puntung, didahulukan ia menyepak, dikemudiankan ia menanduk

Maksud: Dikiaskan kepada orang bodoh yang tidak dapat dibawa berunding

berkongsi