bagai kapak naik peminangan

Maksud: Melakukan sesuatu dengan tidak cukup kebolehan atau alat

berkongsi