bagai memakai baju sempit

Maksud: Perbuatan yang tidak sesuai dengan keadaan diri

berkongsi