bagai menarik rambut di dalam tepung

Maksud: Menyelesaikan sesuatu masalah yang sulit dengan berhati-hati

berkongsi