bagai menelan mestika embun

Maksud: Mendengar nasihat yang baik