bagai menghela tali jala

Maksud: Melakukan sesuatu pekerjaan dengan hati-hati supaya tidak kerugian

berkongsi