bagai menjenguk jerat sial

Maksud: Benci akan sesuatu pekerjaan tetapi terpaksa melakukannya juga

berkongsi