bagai pimping di lereng

Maksud: Orang yang berpendirian tidak tetap

berkongsi