bagai umang-umang

Maksud: Orang yang berlagak dengan pakaian yang dipinjam.

berkongsi