bahasa dalam

Maksud: Bahasa khas yang diguna oleh golongan istana.

berkongsi