bahasa pasar

Maksud: Bahasa yang tidak betul struktur dan tatabahasanya.

berkongsi