pelesit dua sejinjang

Maksud: Perempuan yang menduakan lakinya

berkongsi