bahaya rugi

Maksud: Kemungkinan mengalami risiko atau kerugian

berkongsi