bahu memikul, hati menyokong

Maksud: Dengan sukarela dan bukannya dipaksa