bak pinang dianduh, putus tali dia berdiri

Maksud: Melakukan sesuatu pekerjaan kerana dipaksa

berkongsi