bakar tak berbau

Maksud: Maksud jahat yang tersembunyi

berkongsi