banyak tangan

Maksud: Ramai orang yang terlibat dalam menguruskan sesuatu hal.

Contoh ayat: Banyak masalah akan timbul jikalau terlalubanyak tangan terlibat dalam projek ini.

berkongsi