ilmu pelita hati

Maksud: Ilmu pengetahuan menjadi panduan untuk membuat keputusan yang bijak.

berkongsi