barang yang dikata, itulah kota

Maksud: Janji hendaklah ditepati

berkongsi