barang tergenggam jatuh terlepas

Maksud: Menderita kemalangan sehingga barang yang sudah dimiliki hilang.

berkongsi