bawa ke tengah

Maksud: Membawa sesuatu hal ke mahkamah.

berkongsi