bawa mati

Maksud: Menyebab kematian

Contoh ayat: Penyakit kanser boleh bawa mati jika tidak diubati di peringkat awal.