bawa hidup

Maksud: Merantau mencari penghidupan.

Contoh ayat: Rahul bawa hidup ke Malaysia untuk mencari pendapatan yang halal.

berkongsi