belukar sudah menjadi rimba

Maksud: Kesalahan yang tidak dapat diperbaiki lagi

berkongsi