berani hilang tak hilang, berani mati tak mati

Maksud: Mengerjakan sesuatu hendaklah dengan keberanian

berkongsi