berat sepikul, ringan sejinjing

Maksud: Baik buruk sama-sama dipikul; bekerja gotong-royong

berkongsi