berbelah bagi

Maksud: Sukar untuk membuat keputusan.

berkongsi