berbuat salah

Maksud: Melakukan kejahatan

berkongsi