bercermin bangkai

Maksud: Menanggung malu

berkongsi