bercermin di air keruh

Maksud: Mencontohi perbuatan yang tidak baik

berkongsi