berdiri sendiri

Maksud: Tidak mengharapkan pertolongan daripada orang lain

berkongsi