berfikiran dusunnya itu alam ini, belalang disangkakan helang

Maksud: Orang yang terlalu sempit (terhad) pengetahuannya

berkongsi