bergelanggang mata orang banyak

Maksud: Sudah terang dan nyata sekali

berkongsi